Lege Artisczyli zgodnie z zasadami sztuki.

RehabilitacjaDla każdego pacjenta układamy indywidualny program rehabilitacji, który najczęściej łączy elementy leczenia ruchem, zabiegów fizykalnych i masażu.

StomatologiaWysokiej klasy specjaliści znajdą czas dla Państwa problemów dentystycznych.

Start » Centrum Wsparcia Zdrowotnego

Centrum Wsparcia Zdrowotnego:

Projekt Centrum Wsparcia Zdrowotnego Osób 65+ w Częstochowie (UDA-RPSL.09.02.06-24-0691/17)

Celem głównym projektu jest wzrost do 30.09.2019 r. deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi w wieku 65+ na terenie podregionu częstochowskiego woj. śląskiego w celu ograniczenia potencjalnych hospitalizacji poprzez utworzenie i funkcjonowanie w społeczności lokalnej Centrum Wsparcia Zdrowotnego Osób 65+ w Częstochowie (CWZO65+).

IDEA: jedno miejsce CWZO65+ = kompleksowe wsparcie dla osoby niesamodzielnej (w odróżnieniu od fragmentarycznego systemu finansowanego ze środków publicznych), osoba ta nigdzie nie musi się zapisywać, czekać w kolejce, dojeżdżać, odbierać wyników, czekać na konsultacje, na rehabilitacje itp, wszystko ma zapewnione w Centrum.

Grupa docelowa to 68 niesamodzielnych osób (M co najmniej 28) w wieku 65+ z terenu podregionu częstochowskiego woj. śląskiego zagrożonych hospitalizacją (w tym ponowną).

W projekcie zrekrutowano już uczestników, a  sam projekt zakończył się 30.11.2019 r.

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA LEGE ARTIS Sp. z o.o. informuje, że pozostaje w gotowości do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu Centrum Wsparcia Zdrowotnego Osób 65+ w Częstochowie i podobnej jakości. Aktualna ilość dostępnych miejsc: 16 (12 miejsc fizycznych w centrum + 4 osoby stanowiące personel medyczny – Lekarz prowadzący pacjentów, Lekarz neurolog, Pielęgniarz/ka, Terapeuta/ka zajęciowy). Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu.