Lege Artisczyli zgodnie z zasadami sztuki.

RehabilitacjaDla każdego pacjenta układamy indywidualny program rehabilitacji, który najczęściej łączy elementy leczenia ruchem, zabiegów fizykalnych i masażu.

StomatologiaWysokiej klasy specjaliści znajdą czas dla Państwa problemów dentystycznych.

Start » Projekt

Projekt:

Projekt Rozwój Centrum Wsparcia Zdrowotnego Osób 65+ w Częstochowie

Celem głównym projektu jest wzrost do 31.12.2021 r. deinstytucjonalizacji opieki nad osobami potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku 65+ na terenie podregionu częstochowskiego woj. śląskiego w celu ograniczenia potencjalnych hospitalizacji poprzez utworzenie i funkcjonowanie w społeczności lokalnej Centrum Wsparcia Zdrowotnego Osób 65+ w Częstochowie (CWZO65+).

IDEA: jedno miejsce CWZO65+ = kompleksowe wsparcie dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w odróżnieniu od fragmentarycznego systemu finansowanego ze środków publicznych), osoba ta nigdzie nie musi się zapisywać, czekać w kolejce, dojeżdżać, odbierać wyników, czekać na konsultacje, na rehabilitacje itp, wszystko ma zapewnione w Centrum.

Grupa docelowa to 60 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku 65+ z terenu podregionu częstochowskiego woj. śląskiego zagrożonych hospitalizacją, które nie wymagają jeszcze pobytu w szpitalu.