Lege Artisczyli zgodnie z zasadami sztuki.

RehabilitacjaDla każdego pacjenta układamy indywidualny program rehabilitacji, który najczęściej łączy elementy leczenia ruchem, zabiegów fizykalnych i masażu.

StomatologiaWysokiej klasy specjaliści znajdą czas dla Państwa problemów dentystycznych.

aktualności

Szczepionka przeciwko grypie.

05 gru 2017

Szczepionka przeciwko grypie razem z kwalifikacją lekarską tylko 35 zł i 45 zł (dla Pacjentów zdeklarowanych w Naszej Przychodni). Dla pozostałych Pacjentów doliczany jest koszt wizyty kwalifikacyjnej.

Rejestracja telefoniczna.


Szkoła rodzenia.

01 gru 2017

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018r zajęcia w ramach szkoły rodzenia nie będą realizowane na terenie Naszej placówki.


CENNIK DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

01 gru 2017

Niepubliczny zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „LEGE ARTIS’ Sp.z o.o. udostępnia dokumentację w następujący sposób:

1) do wglądu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, tj w Przychodni Lekarskiej LEGE ARTIS Sp, z o.o.
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
– w okresie 01.12.2017 r. – 28.02.2018 r. tj.

1 strona wyciągu albo odpisu maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia -8,51 zł 

1 strona kopii albo wydruku maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia-0,30 zł

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych   maks. 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia- 1,70 zł

III kwartał 2017 r.4255,59 zł

Podstawa prawna:

*Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2017 poz. 1318

Wyciąg, odpis i kopia – definicje
Ze względu na znaczne różnice w wysokości maksymalnych opłat za udostępnienie jednej strony dokumentacji medycznej w różnych formach, warto wiedzieć co ustawodawca rozumie przez pojęcia wyciąg, odpis i kopia:
kopia – to dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu),
wyciąg – to skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej,
odpis – to dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem.